Om toegang tot deze mappen te krijgen, dient u ze zelf in Outlook te koppelen. Ga daarvoor als volgt te werk :
  • Klik op het ‘Mappenlijst’-ikoontje links-onderin om de mappenlijst zichtbaar te maken :

Er wordt nu een nieuwe, meer uitgebreide boomstructuur van mappen getoond :

  • Klik op het plusje voor ‘Openbare Mappen’ om deze uit te vouwen.
  • Klik op het plusje voor ‘Alle Openbare Mappen’ om deze submap uit te vouwen.
N.B.
U ziet mogelijk niet alle mappen, en het is mogelijk dat u een map ziet, maar niet alle of sommige items die er in zitten.
Indien u de map die u zoekt niet kunt zien, heeft u niet voldoende rechten. Meld dit bij de Helpdesk !
  • Klik nu op de map van uw keuze. De mailtjes in deze map worden zichtbaar.
Om in het vervolg snel toegang tot deze map te hebben, kun u hem toevoegen aan uw favoriete mappen. Dat gaat in twee stappen :
  • Rechtsklik op de map en kies ‘Toevoegen aan favorieten….’

  • Er verschijnt een schermpje waar u de map een persoonlijke naam kunt geven. Dit geeft verwarring, dus klik gewoon op OK :

  • Ga vervolgens naar Openbare Mappen / Favorieten. De map is daar nu toegevoegd als het goed is.
  • Rechtsklik de map en klik ‘In favorieten weergeven…’.

  • We gaan nu terug naar de gewone e-mail weergave om het effect van deze wijzigingen te zien. Klik daarvoor op de blauwe toets ‘E-mail’ in het menu linksonder.

  • De map staat nu bij uw favoriete mappen, zodat u hem in één muisklik kunt bereiken :

 

Met de rechtermuisknop kunt u de berichten in de openbare map b.v. met een kleur markeren, b.v. om aan uw collega’s te signaleren dat een bericht door u is behandeld :

Deze markering is ook voor uw collega’s zichtbaar, zodat u hiermee onderling kunt signaleren wat de status van behandeling van binnenkomende berichten is.